top of page

Utreding og skanning

Utredning og risikovurdering av din helse.

  • 1 30 min
  • 1 500 norske kroner
  • Vognmannsgata

Tjenestebeskrivelse

Her benyttes et medisinsk godkjent skanne verktøy som er ment å gi en risiko vurdering av din helse, i forhold til spesielle tilstander og livsstilsdiagnoser.


Kontaktinformasjon

  • Vognmannsgata 1, Horten, Norge


bottom of page