top of page

Utredninger

Utrednings delen er helt klart den viktigste og mest kritiske delen for deg.  For at riktig behandling skal bli iverksatt er det helt avgjørende at riktig helseinformasjon i form av førstegangs intervju og spesifikke skjemaer er riktig utfylt. 

For at resultatene dine fra de forskjellige testene i utredningen skal bli mest mulig riktig,  måles mange parametre med flere forskjellige verktøy. Ved å gjøre dette kan en ubalanse sees fra forskjellige vinkler og gi et sikrere og mer utfyllende resultat. 

 

For å finne de underliggende ubalansene eller hovedproblemene må måleresultatene tolkes grundig også i forhold til helseinformasjonen du har gitt. Dette kan være i forhold til virkning eller bivirkninger av medisiner eller andre forhold. 

Det benyttes mange former og typer av utrednings verktøy for å gi deg best mulig resultat, og det investeres stadig i nytt og bedre utstyr, kompetanse og klinisk erfaring.

 

Hovedverktøyene som benyttes er ES Complex skanning og blodmikroskopering som er beskrevet nedenfor. Andre verktøy kan være blodtrykk, blodprøver og urinprøver.

ES-Complex

ES Complex skanneren er et av de kraftigste helse risikovurderings-verktøyene som er tilgjengelige for øyeblikket og gir en detaljert vurdering av din generelle helse. Inkludert en risikovurdering av 15 ulike diagnoser og sykdomstilstander.

Blodmikroskopering

Når man ser på blodet i mikroskop kan man finne mange ulike faktorer som kan danne grunnlag for plager og sykdommer og fordi blodet ikke er manipulert eller tilsatt antikoagulasjons væske eller er sentrifugert, slik som vanlige blodprøver blir, vil mikroskoperingen av levende blod gi et bredere og mer nyansert bilde av hvordan tilstanden er her og nå. Forskjellen mellom levende og tørket blod er at levende blod viser tilstanden akkurat nå eller akutte tilstander og tørket blod viser tilstanden over tid eller kronisk tilstander.

P4300340.jpg
ES-C-1.png
BjornK0002.jpg
bottom of page