top of page
OPTIMAL FORDØYELSE FOR OPTIMAL TRENING

En sunn og velfungerende tarm vil gi deg lysten til å leve et aktivt liv.

Kombinasjon av en sunt fordøyelsessystem og trening kan gi oss mange fordeler:

 • Økt prestasjon

 • Mere energi

 • Forbedrede resultater

 • Overskudd

 • Livsglede

 • Velvære

 • Bedre helse og livskvalitet

 • Bedret muskeltone

 • Lavere fettprosent

OPTIMAL FORDØYELSE FOR OPTIMAL TRENING

 • Hvordan påvirker trening fordøyelsen på godt og vondt?

 • Hvordan kan vi kan støtte tarmen for å oppnå best mulig effekt av treningen?

 • Hvordan beskytte tarmen fra stressbelastningen av langvarig, intensiv trening?

 

TARMHELSE OG TRENING

Hvorfor er det viktig for idrettsfolk å ha et godt fungerende fordøyelsessystem?

Hva vi spiser og måten vi fordøyer maten på har alt å si for våre prestasjoner innen idrett.

En idrettsutøvers resultater avhenger av at maten brytes ned til riktig størrelse og tas opp i kroppen.

På denne måten kan energilagrene fylles opp igjen til neste økt. Maten vi spiser er energi og byggestoffer. Vi trenger rikelig tilførsel av begge deler for å ha utbytte av treningen.

Proteiner skal brytes ned til aminosyrer og tas opp i kroppen for at muskelcellene skal bygges opp igjen og bli sterkere. Hvis disse aminosyrene ikke kommer inn i kroppen vil resultatene bli at man «bruker opp» muskulaturen sin. Kroppen har evne til å bryte ned muskelceller for å skaffe seg aminosyrer eller omdanne dem til energi. Ofte vil kroppen prioritere muskelceller foran fettceller som energikilde når vi har mangel på dette.

Det snakkes ofte om hvor mye proteiner man skal spise, men det som er minst like viktig er rett og slett hvilken evne vi har til å bryte dem ned til aminosyrer og ta dem opp i kroppen. Proteiner som ikke brytes ned tilfredsstillende kan være med på å skape matintoleranse og immunreaksjoner i kroppen.

Derfor avhenger vi av å ha en fordøyelse som er i stand til å utføre denne jobben. Da vil kroppen være i stand til å omdanne maten du spiser til energi og skaffe de byggestoffene som trengs til gjenoppbygging av kroppen etter en treningsøkt.

Når fordøyelsen virker optimalt forbedres resultatene. Man får bedre energi. Man kan få et høynet oksygenopptak. Man henter seg raskere inn igjen etter trening. Man plages mindre av surhet i kroppen da en god fordøyelse er viktig for pH i kroppen.

Ikke minst er det viktig å vite at vår evne til å produsere rikelig med røde blodlegemer som frakter oksygen til cellene er avhengig at vi får de nødvendige næringsstoffene til å danne dem. Uten oksygen, ingen energi.

 

Hvilke faktorer er viktig for å få bedre resultater innen trening?

 • Balanse i fordøyelsessystemet. Herunder korrekt nedbryting av mat og opptak inn i kroppen.

 • Kostholdet, herunder riktige spiseteknikker og spising til rett tid.

 • Balanse i fettsyrene (riktig forhold mellom omega 3 – og omega 6).

 • Tilstrekkelig tilførsel av mineraler (elektrolytter) og vitaminer i kosten.

 • Tilstrekkelig hvile etter trening.

 

Mange trener i forbindelse med en diett for å gå ned i vekt. Her er det viktig å vite at man bør ha tilstrekkelig inntak av næring for å holde metabolismen i gang. For lite inntak av næring forteller kroppen vår at det er lite tilgang på mat, og da vil den gå over i sparebluss og heller tære på musklene enn på fettet. Ønskedrømmen til mange som trener er å redusere fettmengden samtidig som man øker muskelmasse og blir i bedre form. Det er vanskelig å få til. Men når fordøyelse og metabolisme fungerer riktig, så er dette godt mulig.

Hvorfor er fysisk aktivitet sunt for tarmen din?

Fordelene med fysisk aktivitet er vel kjente. Økt muskelmasse øker forbrenningen, noe som gjør en sunn vekt lettere å vedlikeholde. Regelmessig fysisk aktivitet bidrar til å forbedre bentetthet og kan forebygge og til og med reversere osteoporose. Fysisk aktivitet bidrar til å regulere nivåer og følsomhet for et mange essensielle hormoner. Det øker også humøret ved å direkte påvirke flere nevrotransmittere. Regelmessig moderat fysisk aktivitet reduserer risikoen for hjerte- og karsykdommer, type 2 diabetes, depresjon, og visse typer kreft. Noen studier viser at trening har en beskyttende effekt på tarmen, ved å påvirke alvorlighetsgrad av betennelser. Det vises også til at det er gunstig for sammensetningen av tarmfloraen.

En rekke studier har vist at fysisk aktivitet bedrer psykisk velvære og humør samt vår evne til å takle kronisk og akutt stress. For eksempel er mengden av kortisol utskilt som respons på et akutt psykisk stress mye lavere for trente enn for utrente. En rekke studier har vist at vår evne til å takle stressfaktorer reduseres jo mindre vi trener. Det er imidlertid, ikke slik at jo mer vi trener desto sunnere blir vi.

Kan for mye trening virkelig skade tarmen?

Når det gjelder trening, er det den gylne middelvei som gir helsemessige fordeler. For lite aktivitet er forbundet med skadelige helseeffekter, blant annet et svekket immunforsvar og redusert motstand mot stress. Men for anstrengende og intens aktivitet med lite hvile påvirker også helsen negativt, inkludert feilregulert kortisol, økt mottakelighet for immunrelaterte sykdommer og infeksjoner, og en lekk tarm.

bottom of page